Boligsociale indsatser

En boligsocial indsats har til hensigt at løfte et udsat alment boligområde ved hjælp af nære, lokalt forankrede projekter, der arbejder tæt på områdets beboere.

De boligsociale indsatser er fokuseret på emner som tryghed og trivsel, beskæftigelse, uddannelse og kriminalitetsforebyggelse.

Eksempler på boligsociale indsatser kunne være; fritids- og lommepengejobs, forældrenetværk, demokrati og ungeråd, idræts- og sportsaktiviteter, brandkadetter, mødregrupper, beboerjournalister, iværksættere eller job- og uddannelsesvejledning.

En boligsocial indsats foregår i en almen boligorganisation i samarbejde med kommunen. Indsatsen udformes typisk som en såkaldte boligsocial helhedsplan for en eller flere afdelinger, som støttes af Landsbyggefonden.
Indsatserne organiseres med et lokalt områdesekretariat, der skal forestå koordinering, samt med en håndfuld konkrete projekter.

Medarbejderne er ansat i boligorganisationen og har typisk forskellige socialt-faglige baggrunde.

De boligsociale indsatser er med parallelsamfundsaftalen fra 2018 blevet fokuseret om at afhjælpe problemerne i de mest udsatte boligområder, herunder et øget fokus på integration.
Der findes også flere indsatser, der adresserer de forhold, der ligger til grund for at et boligområde udpeges til at være udsat.

Læs mere om boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden her

Læs mere i idekataloget om tre effektfylde boligsociale indsatser her 

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her