Hvordan bliver man beboer i friplejeboliger?

Friplejeboliger kan vælges som alternativ til en plejebolig eller en lignende boligform.

Hvem kan flytte ind i en friplejebolig?

En boligsøgende, der er blevet visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform, har ret til at indgå en lejeaftale med en friplejeleverandør.

Retten til at vælge en friplejebolig gælder, uanset om friplejeboligen ligger i den boligsøgendes opholdskommune eller i en anden kommune. Friplejeboliger står uden for den kommunale boligforsyning og er derfor ikke omfattet af reglerne om dobbeltvisitation ved flytning over kommunegrænser.

En kommune kan også aftale med en friplejeleverandør, at kommunen har anvisningsret til en del af eller alle friplejeleverandørens friplejeboliger.

Opkræves der betaling for at bo i en friplejebolig?

En beboer i en friplejebolig skal betale husleje og dække udgifter til varme, vand og el. Endvidere skal beboeren stille sikkerhed for sine pligter før indflytning.

Senest opdateret 18-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her