Effektiviseringsaftalen

Driftsudgifter i den almene boligsektor er over en årrække steget markant. Det medfører øget fokus på effektivisering af drift.

Der er fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor, fordi driftsudgifterne over en årrække er steget mærkbart. Høje driftsudgifter resulterer i høje huslejer, hvilket sætter beboernes økonomi under pres.

Derfor har effektivisering af den almene sektor været et central punkt i Boligaftalen for både 2014 og 2020.

I juni 2016 indgik regeringen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger en aftale om at sektoren skulle spare 1,5 mia. kr. inden 2020. Dette ambitiøse mål blev nået, og endda før tid.

I 2021 blev indgået endnu en effektiviseringsaftale mellem de tre parter, i denne omgang skal sektoren i perioden 2020 til 2026 realisere driftsbesparelser for 1,8 mia. kr. hvoraf de 300,000 kr. skal komme fra energi effektivisering.

Effektiviseringsenheden 

For at understøtte sektorens effektiviseringsarbejde etablerede regeringen i 2015 en Effektiviseringsenhed, der er beliggende i Social- og Boligstyrelsen. 

Effektiviseringsenheden har i samarbejde med sektoren udviklet en avanceret benchmarkmetode, der bruges til at beregne effektivitetstal for alle landets almene afdelinger.

Disse tal indgår i boligorganisationernes styringsrapporter og viser, hvem der har stort effektiviseringspotentiale, og hvem der har mindre.

Effektiviseringsenhedens benchmark er tilgængelige bl.a. via den almene styringsplatform, tvillingeværktøjet og formidles herudover gennem BL-kredsmøder, konferencer, bilaterale møder mv.

Det er også muligt at rette henvendelse til Effektiviseringsenheden og få udarbejdet en rapport med en given organisations effektivitetstal.
Foruden at lave effektivitetstal indsamler og videreformidler effektiviseringsenheden viden om bedste praksis således, at mindre effektive afdelinger kan lære af de mest effektive.

For mere information, se Effektiviseringsenhedens hjemmeside

Læs mere på Effektiviseringsenhedens hjemmeside 

Læs mere 

Læs mere i den grønne boligaftale fra 2020

Læs mere i aftalen om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026 

Læs mere i boligaftalen fra 2014

Læs mere i rapporten om mål for effektiviseringen i den almene boligsektor 

Kontakt

Boligøkonomi og -analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her