Andelsboligers nøgleoplysninger

Oplysninger vedrørende indberetning af andelsboligers nøgleoplysninger

Ved et salg af en andelsbolig skal sælgeren, inden der indgås en aftale om salg, udlevere en række dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køberen. Endvidere skal en andelsboligforening, efter hvert salg af en andelsbolig, indberette oplysninger om salget til Social- og Boligstyrelsens elektroniske nøgleoplysningssystem for andelsboliger, andelsboliginfo.dk.