Undervisningsvejledning til grundkursus i at være plejefamilie er til brug for socialtilsynenes undervisning af ansøgere som plejefamilie. Dette er den 3. opdaterede udgave.

Undervisningsvejledning til grundkursus i at være plejefamilie

2024Denne underviservejledning er udarbejdet med henblik på at understøtte en ensartet afvikling af grundkurset på tværs af de fem socialtilsyn.
Vejledningen understøtter endvidere, at grundkurset kan afvikles i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen, jf. ovenstående. Samtidig er materialet udarbejdet, så det er muligt at tilgodese lokale behov og forandringer over tid.

Underviservejledningen består af to dele:
• Del 1. Om grundkurset
• Del 2. Vejledning til gennemførelse af grundkursets fire undervisningsdage.

Hent publikationen her

Hent bilag til publikationen:

Dias til kursusdag 1

Dias til kursusdag 2

Dias til kursusdag 3

Dias til kursusdag 4

Socialstyrelsen har udarbejdet 6 film til understøttelse af deltagernes læring på grundkurset.

Hent filmene her.