Digitalt ISBN: 978-87-94371-14-8

Housing First-manual til anvendelse på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen og Lars Benjaminsen, VIVE2022

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte. Socialstyrelsen har udarbejdet en manual til implementeringen af tilgangen på hjemløshedsområdet.

Housing First-tilgangen er baseret på grundsynet, at boligen er en menneskeret. Borgeren tilbydes derfor i starten af en indsats en relevant boligløsning. Formålet er at stabilisere borgerens boligforhold som udgangspunkt for, at der kan arbejdes med borgerens andre problemstillinger ud fra borgerens egne ønsker, håb og drømme.

Socialstyrelsen har udarbejdet en manual om anvendelse og implementering af Housing First-tilgangen til at styrke indsatsen på hjemløshedsområdet.

Manualen giver et overblik over Housing First-tilgangen i teori og praksis gennem fokus på følgende temaer:

  • Kerneprincipperne for Housing First
  • Implementeringen af Housing First
  • De specialiserede støttemetoder.

Housing First-tilgangen er omdrejningspunktet i den nationale strategi på hjemløshedsområdet i Danmark. Tilgangen er afprøvet, implementeret og forankret med gode resultater først gennem Hjemløsestrategien fra 2009-2013. Hjemløsestrategien er siden fulgt op af yderligere initiativer, som understøtter de gode resultater og erfaringer, der viser, at cirka otte til ni ud af ti borgere, som tilbydes en Housing First-baseret indsats, efterfølgende er i stand til at bo og blive i egen bolig.

Housing First-manualen henvender sig både til ledere og fagprofessionelle, der arbejder med eller ønsker at arbejde med Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder ACT, ICM og CTI. Manualen samler vidensgrundlaget for at forstå og arbejde med Housing First-tilgangen på hjemløshedsområdet.

Housing First-tilgangen anvendes sammen med tre specialiserede støttemetoder til at yde en individuel, fleksibel og helhedsorienteret indsats til borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. De kaldes Assertive Community Treatment (ACT), Intensive Case Management (ICM) og Critical Time Intervention (CTI). Metoderne er målrettet borgere med varierende støttebehov.

Du kan finde metodemanualerne for ACT, ICM og CTI her: