ICM-metodemanual til anvendelse på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen2021

ICM er en specialiseret støttemetode målrettet borgere, som har behov for intensiv social og praktisk støtte i hverdagen i en længerevarende periode. Socialstyrelsen har udarbejdet en manual til anvendelsen af metoden på hjemløshedsområdet.

Intensive Case Management (ICM) er en evidensbaseret metode, som støtter borgere med komplekse og langvarige støttebehov. På hjemløshedsområdet anvendes ICM som en metode til at yde en specialiseret bostøtteindsats efter serviceloven.

ICM-metoden bygger på anerkendte faglige tilgange som empowerment-tilgangen, den recovery-orienterede tilgang og rehabilitering. Formålet er at give en intensiv og fleksibel social og praktisk støtte til borgeren i hverdagen. Den sociale og praktiske støtte gives samtidig med, at der bygges bro mellem borgeren, det øvrige velfærdssystem og andre behandlingsmæssige indsatser. Metoden er kendetegnet ved, at der ydes social og praktisk   støtte ud fra de ønsker, håb og drømme samt behov, som borgeren giver udtryk for.

Metoden er blevet afprøvet og har skabt gode resultater i Danmark. Evalueringen af afprøvningen af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed viser bl.a., at 76 pct. af de borgere, der har modtaget en ICM-indsats i perioden, har en bolig seks måneder efter deres udflytning fra overgangsboligen (Benjaminsen, Vistisen & Christensen, 2019; VIVE, 2019).

Manualen henvender sig særligt til fagprofessionelle, der skal arbejde med ICM-metoden i praksis. Manualen beskriver forudsætningerne og rammerne for indsatsen og indeholder tjeklister, som ICM-medarbejderne kan støtte sig til i arbejdet med metoden. 

Hent publikationen