CTI-metodemanual til anvendelse på hjemløshedsområdet

Socialstyrelsen2021

CTI er en case-management-metode, som kan anvendes til at sikre en vellykket overgang for borgere i eller i risiko for hjemløshed under kritiske overgangsperioder. Socialstyrelsen har udarbejdet en manual til anvendelsen af metoden på hjemløshedsområdet.

Critical Time Intervention (CTI) er en evidensbaseret metode, der bruges til at støtte borgere i en overgangsperiode, hvor borgeren forandrer sin livssituation. Socialstyrelsen har udarbejdet en manual om anvendelse af CTI-metoden til at støtte borgere i hjemløshed eller borgere i risiko for hjemløshed. På hjemløshedsområdet anvendes CTI som en metode til at yde en specialiseret støtteindsats efter serviceloven.

CTI-metoden er en intensiv og tidsbegrænset indsats på 9 måneder, fordelt over tre faser, hvor borgeren modtager støtte i overgang til egen bolig, afprøvning i egen bolig samt overdragelse af støtte til borgeren selv og til støttenetværket omkring borgeren. Formålet med indsatsen er at øge borgerens muligheder for at fastholde egen bolig ved bl.a. at styrke borgerens sociale kompetencer og ressourcer samt sociale netværk.

Metoden er blevet afprøvet og har skabt gode resultater i Danmark. Evalueringen af den nationale hjemløsestrategi fra 2009-2013 viser bl.a., at 89 pct. af de borgere, der har modtaget en CTI-indsats i perioden, har en bolig ved afslutningen af deres CTI-indsats (Benjaminsen, 2013; Rambøll og SFI, 2013).

Manualen henvender sig særligt til fagprofessionelle, der skal arbejde med CTI-metoden i praksis. Manualen beskriver forudsætninger og rammerne for indsatsen og indeholder tjeklister, som CTI-medarbejderne kan støtte sig til i arbejdet med metoden. 

Hent publikationen