Undervisningsvejledning til grundkursus i at være plejefamilie

Socialstyrelsen2021

Undervisningsvejledning til grundkursus i at være plejefamilie er til brug for socialtilsynenes undervisning af ansøgere som plejefamilie.

Denne underviservejledning er udarbejdet med henblik på at understøtte en ensartet afvikling af grundkurset på tværs af de fem socialtilsyn.

Vejledningen understøtter endvidere, at grundkurset kan afvikles i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen, jf. ovenstående. Samtidig er materialet udarbejdet, så det er muligt at tilgodese lokale behov og forandringer over tid.

Underviservejledningen består af to dele:

  • Del 1. Om grundkurset
  • Del 2. Vejledning til gennemførelse af grundkursets fire undervisningsdage. 

Opdateret i maj 2021.

Hent publikationen

Dias til kursusdag 1

Dias til kursusdag 2

Dias til kursusdag 3

Dias til kursusdag 4

Socialstyrelsen har udarbejdet 6 film til understøttelse af deltagernes læring på grundkurset.

Hent filmmateriale til publikationen her.