Litteraturkortlægning - unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

PwC/VIVE2020

Udgivelsen er en kortlægning af evidensbaserede indsatser og metoder, som kan understøtte unge med autisme i deres overgang til voksenlivet.

I projektet "Unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv", under Udviklings- og investeringsprogrammet, har Socialstyrelsen fået udarbejdet en kortlægning af forskningslitteratur.

Kortlægningen bringer viden om, hvilke evidensbaserede indsatser og metoder der findes, og hvilke der indeholder virksomme elementer, som kan understøtte unge med autisme i deres overgang til voksenlivet.

I kortlægningen er der identificeret ni udenlandske studier og dermed ni indsatser, som er målrettet unge med autisme. Alle studierne konkluderer, at en god planlægning af overgangen har betydning for de unges succes med overgangen.

Derudover er det kendetegnende for flere af indsatserne, at der er fokus på livsmestring og gruppebaserede forløb.

Viden fra kortlægningen er blevet anvendt til at udvikle to indsatser, der har fokus på socialtræning og bostøtte, og som er målrettet unge med autisme, som har normalbegavelse eller lige under normalbegavelse. De to indsatser modnes i et antal kommuner fra 2020-2022.

Kortlægningen er udarbejdet af PricewaterhouseCoopers i konsortium med VIVE.

Hent publikationen