Kortlægning af praksis - unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

PwC/VIVE2020

Udgivelsen er en kortlægning af kommunernes praksis i forhold til unge med autisme og deres overgang til voksenlivet.

I projektet "Unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv", under Udviklings- og investeringsprogrammet, har Socialstyrelsen fået udarbejdet en kortlægning af kommunernes praksis.

Formålet med praksiskortlægningen er at skabe overblik over, hvilke indsatser kommunerne anvender til unge med autisme samt kommunernes vurdering af disse indsatsers vidensgrundlag og virkning for borgerne.

I udgivelsen præsenteres resultaterne af kortlægningen blandt landets kommuner. Respondenterne oplever bl.a., at målgruppen, unge med mildere former for autisme, stiger, og selvom kommunerne har indsatser til målgruppen, vurderer halvdelen af respondenterne, at de savner indsatser til målgruppen.

Flere kommuner har etableret særlige indsatser til målgruppen, men da mange af indsatserne er forholdsvis nyetablerede, er erfaringsgrundlaget først ved at blive dannet.

I kortlægningen peger respondenterne på elementer, som de finder i særlig grad kan understøtte de unge i retning af et selvstændigt liv - bl.a. en helhedsorienteret indsats til målgruppen, botræning samt livsmestring med fokus på struktur og sociale normer.

Viden fra kortlægningen er blevet anvendt til at udvikle to indsatser, der har fokus på socialtræning og bostøtte, og som er målrettet unge med autisme, som har normalbegavelse eller lige under normalbegavelse.
De to indsatser modnes i et antal kommuner fra 2020-2022.

Kortlægningen er udarbejdet af PricewaterhouseCoopers i konsortium med VIVE.

Hent publikationen