Målgruppekortlægning - unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

PwC/VIVE2020

Udgivelsen er en registeranalyse af karakteristika ved målgruppen i projektet Unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv.

I projektet "Unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv", under Udviklings- og investeringsprogrammet, har Socialstyrelsen fået udarbejdet en kortlægning af unge med autisme i alderen 16-29 år baseret på registerdata.

Kortlægningen belyser forskellige karakteristika hos unge med autisme i alderen 16-29 år inden for følgende emner:

  • Komorbiditet
  • Anbringelser og forebyggende foranstaltninger
  • Specialundervisning
  • Skolefravær
  • Folkeskolens afgangsprøve
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Kriminalitet og misbrugsbehandling. 

Kortlægningens resultater viser, at mange unge med autisme er diagnosticeret med en komorbiditet (angst, ADHD og udviklingshæmning). Desuden viser kortlægningen, at mange unge med autisme allerede i barndommen har et tydeligt støttebehov, og de formår i mindre grad end deres jævnaldrende at færdiggøre folkeskolen, opnå en ungdomsuddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Viden fra kortlægningen er blevet anvendt til at udvikle to sociale indsatser, der har fokus på socialtræning og bostøtte, og som er målrettet unge med autisme, som har normalbegavelse eller lige under normalbegavelse.

De to indsatser modnes i et antal kommuner fra 2020-2022.

Kortlægningen er udarbejdet af PricewaterhouseCoopers i konsortium med VIVE.

Hent publikationen