Værktøj: Flere mennesker i udsatte positioner som frivillige

Rambøll Management Consulting2020

Publikationen er et værktøj til ledere i frivillige organisationer, der ønsker at styrke foreningens inklusion af sårbare borgergrupper i frivillige fællesskaber. Værktøjet er udviklet på baggrund af en undersøgelse.

Værktøjet har til formål at hjælpe frivillige organisationer med, hvordan de skaber gode rammer for, at borgere med forskellige livsvilkår har lige muligheder for at tage aktivt del som frivillige i organisationen.

Værktøjet er udviklet på baggrund af "Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber” og er udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen.

Datagrundlaget er en spørgeskemaundersøgelse og seks casestudier, og undersøgelsen belyser, hvordan frivillige organisationers ledelse kan arbejde målrettet med inklusion af sårbare borgergrupper i frivillige fællesskaber. Der er også udviklet en typologi for forskellige organisationer, der arbejder med inklusion.

Spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet, at 58 pct. af de frivillige organisationer har en ambition om at inkludere mennesker i udsatte positioner som frivillige. Værktøjet skal bidrage til refleksion om, hvordan dette kan gøres i praksis i den konkrete organisation, og inspiration til, hvordan man formelt og uformelt kan skabe inkluderende rammer og mangfoldige fællesskaber blandt frivillige.

Værktøjet kan anvendes i frivillige organisationer uanset organisationens størrelse og fokus og skal hjælpe til at arbejde systematisk med inklusion gennem disse fire trin:

  1. Beskriv praksis
  2. Vurdér potentialet
  3. Lav en handleplan
  4. Følg op og tilpas

Værktøjet opstiller både forslag til, hvordan man kan tilrettelægge processen, og giver eksempler inspireret af andre frivillige fællesskaber.


 
Hent publikationen

Relaterede udgivelser

Pixi-udgaven bygger på resultater fra "Undersøgelsen af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber”.

 

Inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber

Rambøll har på baggrund af rapporten udarbejdet et værktøj, der skal hjælpe frivillige organisationers ledelse med at arbejde systematisk og målrettet med inklusion.

Værktøj: Flere mennesker i udsatte positioner som frivillige