Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber

Rambøll Management Consulting2020

Undersøgelsen handler om, hvordan frivillige organisationers ledelse kan understøtte inklusion af sårbare borgergrupper i frivillige fællesskaber. Undersøgelsen er målrettet frivillige organisationers ledelse og suppleres af et handlingsrettet værktøj samt en pixi-version.

Rapporten undersøger, hvordan frivillige organisationers ledelse kan arbejde strategisk med inklusion af sårbare borgergrupper i frivillige fællesskaber.

Undersøgelsen er finansieret af Satspuljeaftalen 2018. Den primære målgruppe for undersøgelsen er frivillige organisationers ledelse.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 254 ledere fra frivillige sociale organisationer og frivillige kultur- og fritidsorganisationer, der har et formål om at bidrage til at styrke trivsel og velfærd for mennesker i udsatte positioner. Desuden bygger undersøgelsen på casestudier i seks frivillige organisationer.

Spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet, at 58 pct. af de frivillige organisationer har en ambition om at inkludere mennesker i udsatte positioner som frivillige, og giver anbefalinger til, hvordan inklusion kan understøttes i praksis.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen har Rambøll udviklet en typologi for forskellige organisationer, der arbejder med inklusion. Den dækker over tre typer fællesskaber:

  • Inklusion i afgrænsede fællesskaber: Fællesskabet er primært for mennesker, der deler livserfaringer, fx i form af bestemte sociale, psykiske eller fysiske udfordringer.
  • Inklusion i almene fællesskaber: Fællesskabet drejer sig om en fælles interesse frem for at rette sig mod en bestemt gruppe mennesker.
  • Inklusion i almene og afgrænsede fællesskaber: Organisationen rummer begge former for fællesskaber.

Rambøll har foretaget casestudier i seks forskellige frivillige organisationer, der repræsenterer forskellige typer i typologien. Casestudierne viser, at inklusionen kan understøttes både i det daglige arbejde og aktiviteter samt ved at skabe gode rammer og sætte en strategisk retning.

Det kræver fokus på disse fem områder:

  • Fleksibel organisering
  • Kulturelle elementer i fællesskabet
  • Udvikling af kompetencer
  • De fysiske rammer
  • Samarbejdspartnere

Undersøgelsen er udført af Rambøll for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen

Relaterede udgivelser

Rambøll har på baggrund af rapporten udarbejdet et værktøj, der skal hjælpe frivillige organisationers ledelse med at arbejde systematisk og målrettet med inklusion.

 

Værktøj: Flere mennesker i udsatte positioner som frivillige

Rambøll har udarbejdet en pixi-version, der formidler undersøgelsens hovedkonklusioner.

Pixi-version: Mennesker i udsatte positioner i frivillige fællesskaber