Pixi-version: Mennesker i udsatte positioner som frivillige

Rambøll Management Consulting2020

Publikationen er en pixi-version, der præsenterer hovedresultater fra "Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber”.

Pixi-versionen har til formål at skabe et overblik over, hvad der forstås ved inklusion i frivillige organisationer, og hvordan frivillige organisationers ledelse kan arbejde målrettet med at sikre, at borgere med forskellige livsvilkår har lige muligheder for at deltage aktivt som frivillige. Pixi-udgaven henvender sig særligt til frivillige organisationer.

Pixi-udgaven er udviklet på baggrund af "Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber”, som er udført af Rambøll for Socialstyrelsen. Datagrundlaget er en spørgeskemaundersøgelse og seks casestudier. Undersøgelsen præsenterer også en typologi for forskellige organisationer, der arbejder med inklusion.

Pixi-versionen præsenterer de centrale forståelser af inklusion og deltagelse, der ligger til grund for undersøgelsen. Desuden præsenteres typologien for forskellige frivillige fællesskaber, som inklusionen kan foregå i.

Desuden præsenteres centrale anbefalinger fra undersøgelsen til, hvordan den strategiske ledelse og den daglige ledelse kan fremme inklusion.

’Den daglige ledelse’ er den ledelse, som i det daglige udmønter og implementerer de strategiske valg, fx sekretariatsmedarbejdere eller ledende medarbejdere i de frivillige aktiviteter. ’Den strategiske ledelse’ er den del af ledelsen i de frivillige organisationer, som har kompetence til at træffe beslutninger om organisationens retning og udvikling. Det kan fx være bestyrelsesmedlemmer, direktører eller forpersoner.

Den daglige ledelse kan arbejde for at fremme inklusion med fem greb:

  • Fleksibel organisering
  • Opmærksomhed på kulturen i organisationen
  • Udvikle kompetencer
  • Fokus på fysiske rammer
  • Opsøge samarbejder

Den strategiske ledelse kan sætte retning og gode rammer for inklusion ved at:

  • Støtte op om en fleksibel organisering
  • Finde de rigtige samarbejdspartner
  • Prioritere kompetenceudvikling
  • Skabe en anerkendende og rummelig kultur

 
Hent publikationen

Relaterede udgivelser

Pixi-udgaven bygger på resultater fra "Undersøgelsen af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber”.

Undersøgelse af inklusion af borgere i udsatte positioner i frivillige fællesskaber

Rambøll har på baggrund af rapporten udarbejdet et værktøj, der skal hjælpe frivillige organisationers ledelse med at arbejde systematisk og målrettet med inklusion.

Værktøj: Flere mennesker i udsatte positioner som frivillige