Samarbejdsmodellen til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Redskaber

Udarbejdet af Rambøll Management og VIVE – Nationalt forsknings- og analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen.2018

Hæftet indeholder tre redskaber, der anvendes ved et forløb i en samarbejdsmodel i forbindelse med arbejdet med unge i hjemløshed eller unge i risiko herfor. Disse redskaber er: netværkskortlægning, mødeforberedelse og mødetjekliste samt mål- og aftaleskema.

Dette hæfte er udarbejdet i forbindelse med projektet "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge, med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats" (også kaldt "Ungeprojektet").

Redskaberne er anvendt og udviklet i forbindelse med ovenstående projekt og bygger på projektkommunernes erfaringer. Disse redskaber kan hjælpe dig som leder og medarbejder til at få forløbene i samarbejdsmodellen i forbindelse med unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed godt i gang.

Hæftet indeholder en beskrivelse for hvert redskab af de tre redskaber samt en vejledning til, hvordan redskabet bruges. Hæftet er tilgængeligt i en word fil, som kan redigeres efter behov.

  1. Netværkskortlægning: Formålet er at kortlægge den unges netværk med henblik på at få overblik over, hvem den unge har en relation til, herunder hvem der kan hjælpe den unge, enten fagpersoner eller personer fra det private netværk.

  2. Mødeforberedelse – Mødetjekliste: Mødetjeklisten skal hjælpe mødelederen (myndighedskoordinatoren) med at komme omkring de relevante punkter og anvende redskaberne i samarbejdsmodellen i forhold til unge i hjemløshed, sådan som de er tænkt.

  3. Mål- og aftaleskema: Skemaet giver både den unge, fagpersonerne og den unges voksen et samlet overblik over den unges mål og aftaler i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det sikrer, at der eksisterer klare aftaler for, hvem der gør hvad i forhold til at nå disse mål samt hvordan den konkrete opfølgning foregår.

Andre relevante publikationer

Hæftet kan anvendes i forbindelse med de to øvrige publikationer: Metodehåndbogen til fagpersoner og guiden til beslutningstagere og fagpersoner.

Metodehåndbogen finder du her.

Guiden finder du her.

Derudover kan man læse mere om projektet i den afsluttende evalueringsrapport.

Den afsluttende evalueringsrapport finder du her.


 
Hent publikationen