En helhedsorienteret og tidlig indsats mod hjemløshed blandt unge og unge i risiko for hjemløshed - Evalueringsrapport

Udarbejdet af Rambøll Management og VIVE – Nationalt forsknings- og analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen.2018

Rapporten indeholder en evaluering foretaget af Rambøll og VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) af projektet "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge, med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats"

Ovenstående projekt (også kaldt "Ungeprojektet") er et udviklings- og afprøvningsprojekt, hvor en samlet, helhedsorienteret indsats rettet mod unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed er blevet udviklet og afprøvet i et samarbejde med Socialstyrelsen og ti kommuner i perioden 2014-2017.

Projektet baserede sig på en Housing First-tilgang. Her tilbydes den unge både en boligløsning og en målrettet social indsats – bl.a. gennem to evidensbaserede bostøttemetoder: Critical Time Intervention (CTI-metoden) og Intensive Case Management (ICM-metoden). Formålet med projektet var at nedbringe antallet af unge i hjemløshed. Både ved at hjælpe disse unge i bolig og ved at forebygge hjemløshed blandt unge, der er i risiko herfor.

Evalueringsrapporten beskriver følgende:

  • Baggrunden for indsatsen samt koblingen af samarbejdsmodellen i forhold til unge i hjemløshed og bostøtteindsatsen
  • Målgruppernes karakteristika
  • Arbejdet med indsatsen i praksis (fra implementering til afslutning af forløb)
  • Organisering af indsatsen
  • De unges udvikling under projektet
  • En vurdering af projektets omkostninger

Sammenfatning af evalueringens resultater

Evalueringens resultater peger på, at kombinationen af samarbejdsmodellen i forbindelse med unge i hjemløshed og bostøtteindsatsen tilsammen giver en indsats for den unge, som bidrager til at hjælpe den unge ud af hjemløshed og at forebygge hjemløshed for de unge i risiko herfor. Samtidig tyder resultaterne på, at omtalte samarbejdsmodel ikke alene er tilstrækkelig at modtage for unge med forholdsvis komplekse problemer. Det er netop kombinationen af den koordinerende indsats med den unge i centrum samt tæt social og praktisk støtte i hverdagen, der skaber den sammenhængende og helhedsorienterede indsats for den unge. Evalueringen gør også opmærksom på praktiske udfordringer, der blev mødt undervejs i projektet.

Andre relevante publikationer

Udover evalueringsrapporten er der udarbejdet en guide til beslutningstagere og stabsfunktioner, som beskriver, hvordan man kan implementere samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. Der er tilmed udarbejdet en metodehåndbog for indsatsen. Slutteligt er der udviklet en række redskaber, som kan understøtte arbejdet med samarbejdsmodellen i forhold til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed.

Du kan finde guiden til beslutningstagere og stabsfunktoner her.

Metodehåndbogen kan findes her.

Du finder redskaber til samarbejdsmodellen her.


 
Hent publikationen