Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Guide til beslutningstagere og stabsfunktioner

Udarbejdet af Rambøll Management og VIVE – Nationalt forsknings- og analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen.2018

Denne guide beskriver, hvordan kommuner kan arbejde med en mere målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende indsats over for unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. I guiden er fokus på målgruppe, metoder, virkninger, implementering og økonomi.

Guiden er udarbejdet i forbindelse med projektet "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge, med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats" (også kaldt "Ungeprojektet"). 

Ovenstående projekt er et udviklings- og afprøvningsprojekt, som er blevet udviklet og afprøvet i et samarbejde med Socialstyrelsen og ti kommuner i perioden 2014-2017.

Denne guide har til formål at give kommunale beslutningstagere, stabsfunktioner og udviklingskonsulenter, som arbejder med udsatte unge, viden om, hvordan man som kommune kan arbejde med unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. Dette med henblik på at inspirere til, hvordan kommunen kan styrke sin indsats over for målgruppen og derigennem forebygge og reducere hjemløshed.

Om guiden

  • Guiden er rettet mod kommunale beslutningstagere, stabsfunktioner og ledere samt udviklingskonsulenter.
  • Guiden indeholder en beskrivelse af, hvordan man som kommune kan arbejde med en sammenhængende, helhedsorienteret indsats målrettet hjemløse unge og unge i risiko for hjemløshed.
  • Guiden er struktureret ud fra fem vidensdimensioner: målgruppe, metoder, virkninger, implementering og økonomi. 

Andre relevante publikationer

Denne guide er suppleret med en metodehåndbog til fagpersoner, som arbejder med udsatte unge. Metodehåndbogen beskriver, hvordan fagpersoner kan arbejde med metoden i praksis og indeholder derudover en række redskaber.

Du finder metodehåndbogen til fagpersoner her.

Redskaber til samarbejdsmodellen for unge i hjemløshed kan du finde her.

Derudover kan man læse mere om projektet i den afsluttende evalueringsrapport.

Du finder den afsluttende evalueringsrapport her.


 
Hent publikationen