Samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed - Metodehåndbog til fagpersoner

Udarbejdet af Rambøll Management og VIVE – Nationalt forsknings- og analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen.2018

Denne håndbog beskriver, hvordan kommuner kan arbejde med en mere målrettet, helhedsorienteret og sammenhængende indsats over for unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. De anvendte metoder er en samarbejdsmodel i forbindelse med unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed samt bostøtte til den unge.

Håndbogen er udarbejdet i forbindelse med projektet "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge, med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats" (også kaldt "Ungeprojektet").

Ovenstående projekt er et udviklings- og afprøvningsprojekt, som er blevet udviklet og afprøvet i et samarbejde med Socialstyrelsen og ti kommuner i perioden 2014-2017.

Metodehåndbogen henvender sig til fagpersoner, som beskæftiger sig med udsatte unge, og som ønsker at arbejde med en helhedsorienteret og sammenhængende indsats målrettet unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. Metodehåndbogen har til formål at beskrive målgruppen for indsatsen, indsatsens metoder: ”Samarbejdsmodellen og bostøtte”, samt beskrive ansvars- og rollefordelingen i arbejdet med indsatsen.

Metodehåndbogens struktur

Kapitel 1 giver en kort præsentation af, hvorfor der er behov for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats målrettet unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed, samt hvilke virkninger samarbejdsmodellen i forbindelse med unge i hjemløshed og bostøtte skaber.

Kapitel 2 giver en kort introduktion til målgruppen for indsatsen.

Kapitel 3 giver viden om indsatsens grundlag og introducerer til indsatsens metoder samt den unges forløb i indsatsen. Derudover beskrives det, hvordan ansvars- og rollefordelingen er mellem aktørerne, der er involveret i arbejdet med indsatsen: Myndighedskoordinator, bostøttemedarbejder og det tværfaglige team.

Kapitel 4 indeholder en drejebog for myndighedskoordinatorer, som beskriver, hvordan myndighedskoordinatoren laver den gode opstart for den unge i samarbejdsmodellen samt planlægger, afholder og følger op på netværksmøder.

Andre relevante publikationer

Udover metodehåndbogen er der udarbejdet en guide til beslutningstagere og stabsfunktioner, som beskriver, hvordan man kan implementere samarbejdsmodellen og bostøtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed.  Ydermere er der udviklet en række redskaber, som kan understøtte arbejdet med omtalte samarbejdsmodel.

Du finder guiden her.

Redskaberne kan findes her.

Du kan læse mere om projektet i den afsluttende evalueringsrapport.

Den afsluttende evalueringsrapport finder du her.


 
Hent publikationen