Økonomisk analyse af MOVE (MI/KAT-GO)

Socialstyrelsen2018

Analysen viser det budgetøkonomiske nettoresultat af metoden MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) i en beregning foretaget ved hjælp af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en økonomisk analyse af metoden MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

MOVE er et struktureret behandlingsforløb, som kombinerer samtaleteknikker "Kognitiv adfærdsterapi" og "Den motiverende samtale" - med en række strukturelle elementer, bl.a. gavekort for fremmøde og påmindelser pr. sms. Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 15-25 år med et behandlingskrævende forbrug af stoffer.

SØM-beregningen viser et samlet budgetøkonomisk nettoresultat forbundet med behandlingsforløbet på ca. 9 mio. kr. i alt svarende til ca. 62.000 kr. per deltager over en periode på 6 år. 

De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med MOVE beregnes på baggrund af konsekvenser og gennemsnitspriser, der fremgår af SØMs vidensdatabase for målgruppen ”Mennesker med stofmisbrug: Ikke i substitutionsbehandling (18-25 år)”.

Der er efterfølgende foretaget en økonomisk evaluering af MOVE baseret på de faktiske omkostninger og økonomiske konsekvenser forbundet med afprøvningen af metoden i ni danske kommuner i perioden 2014-2018.

Evalueringen viser, at MOVE giver et positivt budgetøkonomisk nettoresultat efter det tredje år, og at metoden er omkostningseffektiv sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling.

Læs mere om den økonomiske evaluering af MOVE her


 
Hent publikationen