Midtvejsevaluering af puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Rambøll2018

Udgivelsen beskriver de foreløbige resultater af indsatserne i behandlingstilbuddene til børn og unge, målgruppen og implementeringen af indsatserne.

En stor gruppe af børn og unge vokser op i familier, hvor enten far, mor eller begge forældre har problemer med stoffer eller alkohol. Mange af disse børn og unge oplever forskellige typer af vanskeligheder, og en del af dem kan have behov for behandling for at understøtte en langsigtet positiv udvikling. På den baggrund er der afsat midler til en varig pulje, der både skal sikre relevante og virksomme behandlingstilbud til målgruppen og den nødvendige kapacitet i tilbuddene.

Rambøll Consulting Management står for evalueringen af puljen. I Midtvejsevalueringen samler Rambøll op på de centrale erfaringer og resultater på tværs af de projekter, som har fået tildelt midler. Midtvejsevalueringen har særligt fokus på at afdække hvilke resultater, der er skabt for børn og unge, der modtager et behandlingstilbud.
Midtvejsevalueringen indeholder:

  • En beskrivelse af hovedkonklusionerne
  • En beskrivelse af projekterne i puljen
  • En beskrivelse af målgruppen for indsatserne
  • De foreløbige resultater af indsatserne
  • Implementeringserfaringerne 
  • De opmærksomhedspunkter, som midtvejsevalueringens resultater giver anledning til. 

 
Hent publikationen