Evaluering af ACT-metode til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Rambøll Management Consulting (Rambøll).2017

Udgivelsen præsenterer en evaluering af to kommuners arbejde med metoden Assertive Community Treatment (ACT) i forhold til borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug.

Evalueringsrapporten beskriver to projektkommuners arbejde med ACT-metoden (Assertive Community Treatment) overfor borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Formålet med evalueringen er bl.a. at få viden om ACT-projektets resultater i forhold til målgruppen, de økonomiske omkostninger og implementeringen af metoden. Evalueringen indeholder både en effektevaluering og en beskrivelse af målgruppens progressioner.

Evalueringen viser, at flere af borgerne gennem ACT-indsatsen generelt oplever en forbedring i deres psykiske trivsel, en forbedring af deres oplevede livsituation samt en reduktion i deres misbrug. En stor del af borgerne fortæller desuden, at de er mere parate og motiverede for at indgå i uddannelse- og beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Det er imidlertid ikke alle borgere, der oplever, at indsatsen forbedrer deres situation. Nogle borgere oplever ikke en bedring, og andre har oplevet at få det værre.

Resultaterne skal ses i lyset af, at datagrundlaget er relativt lille, og at evalueringen er gennemført, mens 2/3 af borgerne fortsat er i et ACT-forløb og dermed ikke har afsluttet behandlingen.

Rapporten er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Rambøll Management Consulting (Rambøll) for Socialstyrelsen.

I forbindelse med projektet er der desuden udarbejdet en metodebeskrivelse og en implementeringsguide.

Metodebeskrivelse af ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Implementeringsguide til ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Se midtvejsevalueringen af projektet her


 
Hent publikationen