Midtvejsevaluering af ACT-projektet, pixi-udgave

Rambøll2017

Pixi-udgave af resultaterne fra midtvejsevalueringen af ACT-projektet. To kommuner har afprøvet ACT-metoden. Pixi-udgaven beskriver de foreløbige resultater for de borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, der har deltaget i projektet.

Skanderborg og Københavns Kommune afprøver i perioden 2014 – 2017 Assertive Community Treatment (ACT-metoden). Målgruppen er borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

ACT-metoden er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte- og behandlingsindsats der tilbydes til målgruppen. ACT-metoden skal støtte målgruppen i forhold til at mestre egen hverdag samt øge mulighederne for at komme i beskæftigelse, uddannelse eller i uddannelses- eller beskæftigelsesrettede aktiviteter. På lang sigt er målet, at borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug oplever en højere grad af inklusion og tilknytning til lokalsamfundet.

Midtvejsevalueringen af ACT-projektet udgives i en pixi-udgave. Pixi-udgaven indeholder en kort beskrivelse af de resultater, som målgruppen har oplevet. Det fremgår endvidere, hvilke drivkræfter og barrierer der har påvirket implementeringen af indsatserne og endelig beskrives, hvad der fokuseres på i det fremadrettede arbejde med ACT-metoden i projektperioden.

Midtvejsevalueringen og Pixi-udgaven er udarbejdet af Rambøll Management Cunsulting.

Se slutevalueringen af projektet her


 
Hent publikationen