Implementeringsguide til ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Rambøll Management Consulting (Rambøll).2017

Udgivelsen præsenterer en implementeringsguide til det kommunale arbejde med ACT-metoden (Assertive Community Treatment) overfor borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug af rusmidler.

Udgivelsen er en implementeringsguide til kommunale ledere og medarbejdere, som ønsker at arbejde med en integreret og helhedsorienteret indsats for socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger.

Formålet med guiden er at give kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere ACT-metoden (Assertive Community Treatment) over for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

I guiden præsenteres konkrete råd, tips og en række værktøjer, som kan understøtte alle faser i implementeringen af ACT-metoden i den daglige praksis. Implementeringsprocessen er inddelt i beslutningsfasen, planlægningsfasen, gennemførelsesfasen og forankringsfasen.

Implementeringsguiden er udarbejdet af Rambøll Management Consulting (Rambøll) for Socialstyrelsen.

Samtidig med guiden udgives en evaluering og en metodebeskrivelse i forbindelse med projekt "Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug".

Evaluering af ACT-metode til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Metodebeskrivelse af ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug


 
Hent publikationen