Metodebeskrivelse af ACT-metoden tilt borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Rambøll Management Consulting (Rambøll).2017

Udgivelsen præsenterer en metodebeskrivelse til ACT-metoden (Assertive Community Treatment) til det kommunale arbejde med borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug af rusmidler.

Udgivelsen er en metodebeskrivelse til Socialstyrelsens projekt, hvor to kommuner har arbejdet med ACT-metoden (Assertive Community Treatment). Metodebeskrivelsen kan også anvendes af andre kommunale ledere og medarbejdere, som ønsker at arbejde med en integreret og helhedsorienteret indsats for socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger.

ACT-metoden har en opsøgende karakter og omfatter behandling og støtte i borgerens eget hjem, eller der hvor borgeren er. Indsatsen leveres af et tværfagligt team af medarbejdere, som yder støtte og behandling til borgerne. I dette projekt var teamet i kommunerne sammensat af bl.a. socialpædagoger, sygeplejersker, sagsbehandlere, misbrugskonsulenter, beskæftigelseskonsulenter, psykologer og psykiatere.

ACT-metoden er kendetegnet ved at være:

  • Intensiv
  • Fleksibel
  • Udgående
  • Direkte
  • Tidsubegrænset og vedholdende
  • Individuelt tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og behov

I metodebeskrivelsen uddybes bl.a. metodens kerneværdier, grundprincipper og den konkrete fremgangsmåde for arbejdet i et team med tværfaglige ressourcer.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Rambøll Management Consulting (Rambøll) til Socialstyrelsens projekt ”Afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug”.

Samtidig med metodebeskrivelsen er der udarbejdet en evaluering og en implementeringsguide i forbindelse med projektet.

Evaluering af ACT-metode til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Implementeringsguide til ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug


 
Hent publikationen