Samarbejdet om dit barns trivsel - en folder til forældre med grønlandsk baggrund

Social- og Boligstyrelsen2024

Denne folder omhandler det tidlige forebyggende arbejde og samarbejdet om barnets trivsel. Folderen kan bruges af fagpersoner i dialogen med grønlandske forældre.

Folderen har et bredt fokus og omhandler det tidlige forebyggende arbejde og forældrenes samarbejde om barnets trivsel med pædagoger, lærere mv. Folderen beskriver, hvem man som forældre kan henvende sig til, hvis man selv eller andre er bekymret for barnets trivsel. Folderen beskriver også, hvordan man som forældre kan samarbejde med fagpersoner for at løse de problemer, der måtte være. Endelig beskriver folderen kort, hvilken hjælp man eksempelvis kan få.

Det er hensigten, at folderen gives til familierne i forbindelse med en samtale, så der er mulighed for at gennemgå folderne sammen med familien. Folderen kan udleveres af en bred gruppe af fagpersoner, som kommer i kontakt med familier med grønlandsk baggrund, som har brug for støtte. Det kan eksempelvis være:

  • Pædagoger i dagtilbud
  • Pædagoger, lærere, socialrådgivere på skoler
  • Sundhedsplejen
  • Medarbejdere i PPR
  • Børne- og ungerådgiver i familieafdelingen
  • Rådgivningsteam i Grønlandske Børn
  • Rådgiver i De Grønlandske Huse

Folderen er skrevet på grønlandsk og dansk, så både fagpersoner og forældre ved, hvad der står. Formålet med folderen er at understøtte, at familier med grønlandsk baggrund er informeret om og har en forståelse for det danske sociale system, deres rettigheder, og hvad de kan forvente i mødet med kommunen. Dette for at styrke samarbejdet med og retssikkerheden for familier med grønlandsk baggrund.

Flere informationer

Der findes i alt tre foldere med hvert sit fokus. Hensigten er, at folderne kan udleveres til familierne med udgangspunkt i familiernes konkrete situation.

Du kan finde folderen ”Hvad sker der i en børnesag?” her

Du kan finde folderen ”Hvad sker der, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet?” her