Hvad sker der, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet? - en folder til forældre med grønlandsk baggrund

Social- og Boligstyrelsen2024

Folderen handler om, hvad der sker, hvis et barn skal anbringes uden for hjemmet, og fortæller om forældres rettigheder i den forbindelse. Folderen kan bruges i dialogen mellem børne- og ungerådgiver og grønlandske forældre.

Folderen handler om de situationer, hvor kommunen træffer afgørelse om en anbringelse af barnet uden for hjemmet. Folderen beskriver blandt andet forældrenes rolle i forhold til barnets trivsel ved en anbringelse uden for hjemmet, inddragelsen af forældre og barn i forløbet, anbringelse med og uden samtykke, hvilke steder barnet eksempelvis kan blive anbragt, hvilke former for hjælp forældre og barn kan få under anbringelsen uden for hjemmet samt forældrenes og barnets rettigheder.

Det er hensigten, at folderen gives til familierne i forbindelse med en samtale, så der er mulighed for at gennemgå folderne sammen med familien. Folderen kan eksempelvis udleveres af:

  • Børne- og ungerådgiver
  • Rådgiver i De Grønlandske Huse

Folderen er skrevet på grønlandsk og dansk, så både fagpersoner og forældre ved, hvad der står. Formålet med folderen er at understøtte, at familier med grønlandsk baggrund er informeret om og har en forståelse for det danske sociale system, deres rettigheder, og hvad de kan forvente i mødet med kommunen. Dette for at styrke samarbejdet med og retssikkerheden for familier med grønlandsk baggrund.

Flere informationer

Der findes i alt tre foldere med hvert sit fokus. Hensigten er, at folderne kan udleveres til familierne med udgangspunkt i familiernes konkrete situation.

Du kan finde folderen ”Samarbejdet om dit barns trivsel” her

Du kan finde folderen ”Hvad sker der i en børnesag?” her