Hvad sker der i en børnesag? - en folder til forældre med grønlandsk baggrund

Social- og Boligstyrelsen2024

Folderen handler om samarbejdet mellem kommunens myndighedsafdeling og forældrene, og hvordan forløbet er i en børnesag. Centrale begreber som fx underretning og afgørelse forklares. Folderen kan bruges i dialogen mellem børne- og ungerådgiver og grønlandske forældre.

Folderen handler om, hvad der sker, hvis der oprettes en børnesag i kommunen. Folderen beskriver, hvem børne- og ungerådgiveren er, og hvordan en børnesag i kommunen typisk forløber. Folderen beskriver, hvordan man som forældre kan samarbejde med børne- og ungerådgiveren. Endelig beskriver folderen også, hvilken hjælp man eksempelvis kan få, og hvilke rettigheder man har som forældre i sagens forløb.

Det er hensigten, at folderen gives til familierne i forbindelse med en samtale, så der er mulighed for at gennemgå folderne sammen med familien. Folderen kan eksempelvis udleveres af:

  • Børne- og ungerådgiver
  • Rådgiver i De Grønlandske Huse

Folderen er skrevet på grønlandsk og dansk, så både fagpersoner og forældre ved, hvad der står. Formålet med folderen er at understøtte, at familier med grønlandsk baggrund er informeret om og har en forståelse for det danske sociale system, deres rettigheder, og hvad de kan forvente i mødet med kommunen. Dette for at styrke samarbejdet med og retssikkerheden for familier med grønlandsk baggrund.

Flere informationer

Der findes i alt tre foldere med hvert sit fokus. Hensigten er, at folderne kan udleveres til familierne med udgangspunkt i familiernes konkrete situation.

Du kan finde folderen ”Samarbejdet om dit barns trivsel” her

Du kan finde folderen ”Hvad sker der, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet?” her