Sammen på sporet - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge - Pixiudgivelse med udvalgte resultater fra slutevalueringen

Rambøll2023

Pixiudgivelsen opsummerer hovedresultaterne fra Rambølls slutevaluering af 'Projekt udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge', også kaldet Sammen på sporet. Pixiudgivelsen har fokus på de resultater, som arbejdet med indsatsmodellen har skabt for målgruppen og de deltagende projektkommuner, herunder centrale forhold for implementering af indsatsmodellen.

Pixiudgivelsen er en kortere version af Rambølls slutevaluering af Sammen på sporet.

Hent slutevalueringen her

Pixiudgivelsen er opdelt i fire temaer. Første tema dokumenterer, at indsatsen viser lovende resultater for målgruppen:

  • To ud af tre unges trivsel er øget efter 1-5 rådgivningssamtaler.
  • Hos seks ud af 10 unge i individuelle samtaleforløb ses en positiv udvikling i forhold til livsmestring, angst og depression ved forløbets afslutning. Det samme gælder for den gruppe af unge, som har deltaget i gruppeforløb.
  • Indsatsen har potentiale til at styrke de unges tilknytning til skole/uddannelse og familie.
  • Over halvdelen af de unge oplever, at de har fået det bedre som følge af deres forløb, mens hovedparten af forældrene oplever at forstå og hjælpe deres barn bedre efter rådgivningssamtaler eller forældrenetværk.

Andet tema beskriver indsatsens organisatoriske relevans, herunder hvordan indsatsen skaber resultater i praksis. I projektkommunerne peger både kerneteams, ledere og samarbejdspartnere på, at indsatsen er faglig relevant og meningsfuld for målgruppen. Indsatsen supplerer den kommunale tilbudsvifte og skaber et øget samarbejde med øvrige kommunale aktører.

Tredje tema handler om implementering i en kommunal sammenhæng. Høj kvalitet i implementering af modellen og dens kerneelementer er nødvendig for, at tilbuddet kan skabe positive virkninger for målgruppen.
Det fjerde og sidste tema indeholder en økonomisk evaluering, som viser, at indsatsen ikke er urealistisk dyr.

Hent pixiudgivelsen

Hvis du vil vide mere

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet en modelbeskrivelse om Sammen på Sporet. 

Hent modelbeskrivelsen her