Sammen på sporet - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge - Modelbeskrivelse

2023

Modelbeskrivelsen til 'Projekt Sammen på sporet' beskriver indsatsen for et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge, herunder de syv kerneelementer, som udgør indsatsen og skal være tilstede for at implementere indsatsen. Modelbeskrivelsen kan bruges som guide for alle kommuner, som ønsker at implementere Sammen på sporet.

Beskrivelsen af en model for et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge er baseret på Social- og Boligstyrelsens modningsprojekt Sammen på sporet. Indsatsen er modnet i ni projektkommuner i 2019-2022.
I løbet af projektperioden er modellen blevet revideret både midtvejs og til slut. I revideringen har de ni kommuner bidraget med viden fra praksis og forslag til ændringer i modellen. Projektets følgegruppe har endvidere været med til at kvalificere modellens kerneelementer, ligesom Rambølls midtvejs- og slutevaluering er anvendt i revideringen af modelbeskrivelsen.

Modellen består af syv kerneelementer:

  1. Lettilgængelig adgang og løbende rekruttering
  2. Hurtig hjælp til unge og forældre via afdækkende rådgivningssamtaler
  3. Behandlings-/samtaleforløb for unge
  4. Gruppeforløb for unge
  5. Forældreaktiviteter
  6. Opfølgning
  7. Samarbejde og brobygning

Alle kerneelementerne er beskrevet i modelbeskrivelsen, herunder kerneelementernes formål, hvordan de kan implementeres i praksis og kompetencekrav. Undervejs indgår også gode erfaringer fra de ni kommuners praksis. Alle kommuner, som ønsker at implementere Sammen på sporet til psykisk sårbare unge kan bruge modelbeskrivelsen som en guide til, hvordan deres tilbud skal se ud.

Hent modelbeskrivelsen her

Hvis du vil vide mere

Rambøll har udarbejdet en slutevaluering af Sammen på Sporet.

Hent slutevalueringen her