Proposals for a future Nordic research project

2023

En stor andel af unge i Norden oplever psykisk mistrivsel. I et tværnordisk projekt er der kortlagt viden om stigningen af unges psykiske mistrivsel samt afdækket tværsektorielt samarbejde og indsatser mellem sundheds- og socialsektoren i Norden. Du kan her læse sammenfatningen af dette arbejde samt forslag til fremtidig forskning inden for unge og psykisk mistrivsel.

Projektet ”Nordiske unges psykiske mistrivsel” blev gennemført i 2020-22 i forbindelse med, at Danmark havde formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Et nordisk netværk blev etableret bestående af social- og sundheds-repræsentanter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Færøerne og Grønland.

Denne udgivelse fra det nordiske netværk samler op på konklusioner fra to afdækninger om unge og psykisk mistrivsel i Norden og peger fire forslag til fremtidige forskningsprojekter:

  1. Undersøgelse af rammer og strukturer i grundskoler og deres betydning for børn og unges trivsel
  2. Indsatser til fremme af mental sundhed i skoler
  3. Moderne forældrerolle og børneopdragelse
  4. Sociale mediers betydning for børn og unges mentale sundhed

Hent publikationen

Baggrund 

Udgivelsen er den tredje ud af tre udgivelser i et nordisk projekt om unge og psykisk mistrivsel.

I notat 1 blev kortlagt sammenhænge eller korrelationer mellem forskellige risikofaktorer og psykisk mistrivsel. De nordiske undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem de forskellige risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og unges psykiske velbefindende. Det nordiske netværk har identificeret syv tematikker med afsæt i de nordiske forskningsstudier. Disse er faktorer relateret til skole og uddannelse, livsstil, psykosociale problemer, etnicitet og migration, kultur og urbefolkning, digitale medier samt socioøkonomiske faktorer.

Hent videnskortlægningen “A cross-Nordic Mapping of Associative Factors to the Increase of Mental Distress Among Youth”

I den anden udgivelse er beskrevet tværsektorielt samarbejde mellem sundheds- og socialsektoren i Norden og kortlægger indsatser rettet mod unge med psykisk mistrivsel ud fra et specifikt sæt kriterier. Organiseringen af sundheds- og socialsektorerne præsenteres med det formål at skabe et overblik over den kontekst, som praksiseksemplerne opererer i. De identificerede eksempler på indsatser fra praksisfeltet kan bruges som inspiration til implementering og/eller udvikling af identiske eller lignende interventioner på tværs af Norden.

Hent udgivelsen ”Cross-Nordic collaboration and practice examples”

Udgivelserne er alle på engelsk og udarbejdet i samarbejde med Folkehelseinstituttet (Norge), Folkhälsomyndigheten (Sverige), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finland), Embætti landlæknis (Island), Almannaverkið (Færøerne) og Naalakkersuisut (Grønland).

Der er videreformidlet viden fra rapporten med særlig fokus på børn og unges psykiske mistrivsel i skolen og deres adfærd på sociale medier på to webinarer, der blev afholdt i slutningen af 2022. Videooplæg fra webinarerne kan ses på styrelsens YouTube-kanal:

Webinarer om unges mentale trivsel - YouTube

Projektet blev gennemført med støtte fra Nordisk Ministerråd.