Cross-Nordic collaboration and practice examples

Socialstyrelsen2022

Udgivelsen giver en oversigt over snitflader mellem sundheds- og socialsektoren i Norden og rummer desuden praksiseksempler på indsatser eller samarbejdsmodeller, der går på tværs af de to sektorer.

Udgivelsen beskriver tværsektorielt samarbejde mellem sundheds- og socialsektoren i Norden og kortlægger indsatser rettet mod unge med psykisk mistrivsel ud fra et specifikt sæt kriterier. Organiseringen af sundheds- og socialsektorerne præsenteres med det formål at skabe et overblik over den kontekst, som praksiseksemplerne opererer i.

De identificerede eksempler på indsatser fra praksisfeltet kan bruges som inspiration til implementering og/eller udvikling af identiske eller lignende interventioner på tværs af Norden.

Overblikket over de nordiske landes organisering af indsatser rettet mod børn og unge i psykisk mistrivsel viser, at ansvarsfordelingen mellem sundheds- og socialsektoren er forskellig mellem de nordiske lande. De nordiske lande er opdelt i regioner og kommuner, som på forskellig vis har ansvaret for unge i psykisk mistrivsel.

Praksiseksemplerne, som alle i større eller mindre grad involverer både sundheds- og socialsektoren, retter sig mod unge i psykisk mistrivsel eller unge med psykiske lidelser. Eksemplerne er opdelt efter, om der er tale om interventioner eller samarbejdsmodeller/strategier. Interventionerne er igen opdelt efter, om der er tale om universelle, selektive eller indicerede indsatser. Det nordiske netværk har bidraget med praksiseksempler, der falder ind under alle tre kategorier. Størstedelen er kategoriseret som værende selektive indsatser, men der er enkelte eksempler på universelle indsatser og en enkelt indiceret indsats.

Samarbejdsmodellerne/strategierne indebærer tværfagligt samarbejde og formaliserede og standardiserede metoder. Tværfagligt samarbejde indebærer, at praktikere organiserer sig i tværfaglige teams for at sikre en helhedsorienteret indsats. Blandt de formaliserede og standardiserede metoder er der eksempler på, hvordan disse kan bidrage til klare rammer for, hvordan praktikere kan arbejde ud fra strategier og standardiserede og formaliserede metoder.

Hent publikationen

Baggrund

Udgivelsen er den anden ud af tre i et nordisk projekt om psykisk sårbare unge.

Den første udgivelse er videnskortlægning:

Hent videnskortlægningen

Den tredje udgivelse, der forventes udgivet primo 2023, vil samle konklusionerne for de to første samt indkredse mulige behov for fremtidig forskning.

Udgivelserne er alle på engelsk og udarbejdes i samarbejde med Folkehelseinstituttet (Norge), Folkhälsomyndigheten (Sverige), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finland), Embætti landlæknis (Island), Almannaverkið (Færøerne) og Naalakkersuisut (Grønland).

Der er videreformidlet viden fra rapporten med særlig fokus på børn og unges mentale trivsel i skolen og deres adfærd på sociale medier på to webinarer, der blev afholdt i slutningen af 2022. Videooplæg fra webinarerne kan ses på styrelsens YouTube-kanal:

Webinarer om unges mentale trivsel - YouTube