A cross-Nordic Mapping of Associative Factors to the Increase of Mental Distress Among Youth

Socialstyrelsen2022

En stor andel af unge i Norden oplever psykisk mistrivsel. Den psykiske mistrivsel påvirker de unges hverdag, og der er en risiko for, at den kan føre til psykiske lidelser og social marginalisering, hvis den ikke håndteres tidligt. Udgivelsen kortlægger risiko- og beskyttelsesfaktorer til psykisk mistrivsel, der kan bidrage til mulige forklaringer på den manglende trivsel.

Udgivelsen er en kortlægning, der tager udgangspunkt i nordiske forskningsstudier af forskellige faktorers sammenhæng med psykisk lidelse blandt unge i hele Norden. Studierne omhandler sammenhænge eller korrelationer mellem forskellige risikofaktorer og psykiske lidelser og ikke årsagerne hertil.

Det betyder, at der på baggrund af de inkluderede undersøgelser ikke kan beskrives en årsag-virkning, som for eksempel at et dårligt socialt miljø i skolen, en usund livsstil eller brug af sociale medier nødvendigvis fører til psykiske lidelser. Det, undersøgelserne viser, er udelukkende, at der er en sammenhæng mellem de forskellige risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og unges psykiske velbefindende.

Netværket har identificeret syv tematikker med afsæt i de nordiske forskningsstudier. Disse er faktorer relateret til skole og uddannelse, livsstil, psykosociale problemer, etnicitet og migration, kultur og urbefolkning, digitale medier samt socioøkonomiske faktorer.

Kortlægningen er skrevet på engelsk.

Hent publikationen