978-87-973976-5-7

Evaluering af MOVE gruppebehandling for unge

Center for Rusmiddelforskning2023

Evalueringen beskriver resultater fra udviklingen og pilottest i seks kommuner af MOVE gruppebehandling til unge mellem 15 og 25 år, der er i social stofmisbrugsbehandling. Evalueringen viser overordnet lovende resultater af MOVE som gruppebehandling

Evalueringen beskriver erfaringer og resultater fra modningen af MOVE gruppebehandling til unge i stofmisbrugsbehandling. Projektet er gennemført i perioden 2019-2022 med midler fra Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet har evalueret projektet.

Evalueringen har særligt fokus på implementering, resultater og omkostninger.

MOVE som individuel stofmisbrugsbehandling

Evalueringen sammenligner resultaterne af MOVE som gruppebehandling med resultaterne af MOVE som individuel behandling. Gruppen af unge i MOVE som gruppebehandling var mere eller anderledes belastet end i den tidligere afprøvning af MOVE som individuel behandling.

Behandlingsresultaterne for de to varianter af MOVE er sammenlignelige ved måling, seks måneder efter den unges indskrivning. Det samme gør sig ikke gældende for resultaterne ni måneder efter den unges indskrivning, hvor de unge, der har modtaget MOVE som gruppebehandling, i mindre grad har opnået stoffrihed, selvom mange er stoppet med at bruge hash.

Evalueringen viser, det har været muligt for projektkommunerne at anvende metoden, men kommunernes rekrutteringsgrundlag har betydning for, om der kan dannes en gruppe af nødvendig størrelse. Gruppens størrelse viser sig også at have afgørende betydning for, at den unge forbliver i behandling og har udbytte af behandlingen.

Evalueringen viser blandt andet, at:

  • næsten halvdelen af de unge er hashfri seks og ni måneder efter, de er indskrevet i behandling, og omkring en tredjedel er stoffri seks måneder, efter de er indskrevet i behandling.
  • trivslen gennemsnitligt er forbedret, og andelen af unge, der er svært belastede, er halveret.
  • stoffrihed forudsiges meget stærkt af den unges stofbelastning ved indskrivning. Jo mere stofbelastet, desto mindre sandsynlighed for stoffrihed ved sidste session.
  • at udgiften til MOVE som gruppebehandlingen er lidt lavere pr. deltager end individuel MOVE-behandling.