Evaluering af koordineret sagsbehandling i indsatser til børn og unge med handicap og deres familier

Ramböll2022

Evalueringen indeholder resultaterne for både familier og rådgivere af 12 kommuners arbejde med to samarbejdsmodeller i arbejdet med børn og unge med handicap og deres familier.

Evalueringen af ”Bedre koordination i indsatserne til børn og unge med handicap og deres familier” er baseret på handicaprådgiveres arbejde, gennem to år i 12 kommuner, med to samarbejdsmodeller: ”Én familie – én indgang” og ”Sammen om familien”.

Forældre og interesseorganisationer har haft efterlyst øget brug af én koordinerende tovholder i hjælpen til børn og unge med handicap – én tovholder, som koordinerer indsatserne og sikrer, at alle relevante fagpersoner og parter bliver inddraget. Ofte er forløbene komplekse og involverer flere fagpersoner fra andre afdelinger og sektorer.

Evalueringen omhandler således resultater for familierne, det faglige og organisatoriske udbytte samt modellernes implementerbarhed i kommunerne. Fx viser det sig, at øget koordination, inddragelse, tættere samarbejde med både familierne og samarbejdspartnere imellem styrker kvaliteten i sagsbehandlingen og den gensidige tillid.

Sidst i evalueringen er der udarbejdet en udgiftsanalyse for to af de deltagende kommuner. Resultaterne er fremkommet ved målinger af både familiernes og rådgivernes oplevelse af kvalitet i sagsbehandlingen inden, undervejs og til slut i projektperioden.

Ramböll har lavet evalueringen for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen

 

Læs beskrivelsen af modellen "Èn familie - én indgang"

Læs beskrivelsen af modellen "Sammen om familien"