Én familie – én indgang - modelbeskrivelse og erfaringer fra seks kommuners arbejde

Socialstyrelsen2022

”Én familie – én indgang” er én af to modeller som i alt 12 kommuner har arbejdet med for at skabe mere sammenhæng, øget kvalitet og koordination i indsatserne til børn og unge med handicap og deres familier.

Modellen ”Én familie – én indgang”, og seks kommuners erfaringer med at arbejde med den i perioden 2019-21, bliver beskrevet i denne publikation.

Med udgangspunkt i samarbejdsmodellen har Ballerup, Fredericia, Ishøj, Lejre, Middelfart og Rudersdal arbejdet med inddragelse, én koordinator og fælles systematisk tilgang i indsatserne til børn og unge med handicap og deres familier. Der er fokus på at nedsætte et tværfagligt kerneteam, bestående af socialrådgiver(e) fra børnehandicapområdet samt repræsentanter fra øvrige relevante afdelinger eller forvaltninger.

Publikationen beskriver kapacitetsopbygning som et vigtigt element, som handler om at sikre, at de involverede og relevante medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere arbejder, som modellen tilsiger, og at de arbejder på, at resultaterne bliver varige på trods af fx personaleudskiftning.

De fire centrale kerneelementer i ”Én familie – én indgang” er:

  1. Inddragelse af familien – så familien oplever sig set og hørt i sine behov samt oplever en højere grad af sammenhæng og koordinering i kontakten med kommunen.
  2. Koordineret sagsbehandling - familierne skal have én fast kontaktperson, som koordinerer familiens sag på tværs af forvaltninger, og der etableres et tværfagligt kerneteam.
  3. Fælles systematisk tilgang –  så indsatser og handlinger rundt om familien matches og planlægges i ét fælles forløb. Systematikken skal være nedskrevet og kendt af alle involverede medarbejdere.
  4. Fælles finansiering – for at fremme en sammenhængende og koordineret indsats, skal der også i finansieringen af indsatsen tænkes på tværs af sektorer, forvaltninger og budgetter, så fleksibiliteten i den enkelte sag øges.

 
Hent publikationen

 

Se også beskrivelsen af modellen "Sammen om familien"