Udbredelse af Housing First - Beskrivelse af målgruppen

VIVE og Rambøll2021

Få inspiration til arbejdet med Housing First og de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT i pjecen, som bygger på viden fra evalueringen ”Udbredelsen af Housing First”. Pjecen indeholder grundlæggende viden om målgruppen for Housing First samt konkrete forslag til, hvordan kommuner kan imødekomme målgruppens sammensatte og forskellige støttebehov.

Socialstyrelsen har udgivet to pjecer om Housing First og de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT i samarbejde med VIVE og Rambøll. Pjecen, som du finder på denne side, indeholder en beskrivelse af målgruppen for Housing First, mens den anden pjece handler om selve Housing First-indsatsen.

Udbredelse af Housing First - Beskrivelse af indsatsen

Pjecerne er udarbejdet på baggrund af evalueringen ”Udbredelsen af Housing First. Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark”, som Socialstyrelsen udgav i 2020.

Udbredelsen af Housing First

Pjecerne henvender sig til fagpersoner, udviklingskonsulenter, kommunale ledere og beslutningstagere i kommuner, som ønsker at implementere en indsats, der tager udgangspunkt i Housing First og de dertilhørende specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT.

Formålet med pjecerne er at give et hurtigt indblik i arbejdet med Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder. De to pjecer inddrager eksempler og erfaringer fra praksis, og de beskriver samlet set indsatsens målgruppe, opsporing og visitation, etablering af boligløsning og indsats, brobygning og afslutning.

Pjecen ”Udbredelse af Housing First - Beskrivelse af målgruppen”, beskriver målgruppen for Housing First, som er borgere i hjemløshed og i risiko for hjemløshed. Borgere i hjemløshed er meget udsatte, og de har ofte flere og sammensatte problemstillinger, og derfor også forskellige støttebehov.

I pjecen bliver det beskrevet, hvordan kommuner kan imødekomme disse forskellige støttebehov ved at implementere en eller flere af de specialiserede støttemetoder, CTI, ICM og ACT.

  • ACT-metoden henvender sig til de borgere, der har de mest intensive og langvarige støttebehov, og som kun i meget begrænset omfang eller slet ikke kan benytte eksisterende støtteindsatser i det sociale system. ACT-indsatsen er tidsubegrænset og varer så længe, borgeren har behov for støtten.
  • ICM-metoden er til den gruppe af borgere i hjemløshed, som har behov for støtte i en længerevarende periode, og som i nogen grad kan benytte eksisterende tilbud. ICM-indsatsen er tidsubegrænset og varer så længe, borgeren har behov for støtten.
  • CTI-metoden henvender sig til de borgere, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem, og som primært har brug for støtte i en kortere overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system. CTI-indsatsen er tidsafgrænset og varer i alt ni måneder, fordelt på tre faser af tre måneder.

Du kan læse mere om Housing First og de evidensbaserede støttemetoder CTI, ICM og ACT på Socialstyrelsen emneside om borgere i hjemløshed.

Housing First  

Hent publikationen