Udbredelse af Housing First - Beskrivelse af indsatsen

VIVE og Rambøll2021

Få inspiration til arbejdet med Housing First og de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT i en pjece, som bygger på viden fra evalueringen ”Udbredelsen af Housing First”. Pjecen indeholder grundlæggende viden om Housing First samt konkrete forslag til, hvordan kommuner kan implementere og udvikle en indsats baseret på Housing First.

Socialstyrelsen har udgivet to pjecer om Housing First og de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT i samarbejde med VIVE og Rambøll. Pjecen, som du finder på denne side, indeholder en beskrivelse af indsatsen, mens den anden pjece handler om målgruppen for Housing First.

Udbredelse af Housing First - Beskrivelse af målgruppen

Pjecerne er udarbejdet på baggrund af evalueringen ”Udbredelsen af Housing First. Muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First på hjemløshedsområdet i Danmark”, som Socialstyrelsen udgav i 2020.

Udbredelsen af Housing First

Pjecerne henvender sig til fagpersoner, udviklingskonsulenter, kommunale ledere og beslutningstagere i kommuner, som ønsker at implementere en indsats, der tager udgangspunkt i Housing First og de dertilhørende specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT.

Formålet med pjecerne er at give et hurtigt indblik i arbejdet med Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder. De to pjecer inddrager eksempler og erfaringer fra praksis, og de beskriver samlet set indsatsens målgruppe, opsporing og visitation, etablering af boligløsning og indsats, brobygning og afslutning. 

Pjecen ”Udbredelse af Housing First - Beskrivelse af indsatsen”, beskriver Housing First-tilgangen og de tilhørende indsatser. Den beskriver den metodiske tilgang i Housing First, hvor udgangspunktet er, at borgere i hjemløshed får deres egen bolig i begyndelsen af indsatsforløbet, samtidig med at de får den nødvendige sociale støtte. I pjecen præsenteres nogle grundlæggende forudsætninger for etableringen af disse boligløsninger, og dernæst beskrives de tre specialiserede støttemetoder, CTI, ICM og ACT, som er en integreret del af Housing First.

Pjecen sætter endvidere fokus på implementeringsprocessen, og den beskriver en række centrale forudsætninger for en vellykket implementering af Housing First.

Du kan læse mere om Housing First og de evidensbaserede støttemetoder CTI, ICM og ACT på Socialstyrelsen emneside om borgere i hjemløshed.

Housing First 

Hent publikationen