Evaluering af tre ADHD-projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram

VIVE2018

Evalueringen har fokus på implementering, deltagerudvikling og omkostninger ved Kærlighed i Kaos, Parent Management Training Oregon og Mentor-støttekontaktpersonsindsats.

VIVE har gennemført en evaluering af tre ADHD-projekter i Socialstyrelsens Forældreprogrammer, som blev gennemført i 2016-2017.

VIVE’s evalueringsnotat beskæftiger sig specifikt med tre indsatser på ADHD-området:

  • Forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos (KiK)
  • Forældretræningsprogrammet Parent Management Training Oregon med en udvidelse til at håndtere problemer hos unge, herunder unge med ADHD (PMTO)
  • Mentor- og støttekontaktpersonsordningen (M-SKP) målrettet unge

Formålet med evalueringsnotatet er at frembringe viden om:

  • Implementering af indsatserne
  • Deltagernes udvikling
  • Omkostninger ved indsatserne

Evalueringen viser, at det i høj grad er lykkedes at implementere KiK succesfuldt, ligesom man i kommunerne er kommet langt i implementeringen af PMTO.

For M-SKP gælder, at det er en indsats, der stadig befinder sig i en udviklingsfase og derfor ikke er fuldt implementeret ved evalueringens afslutning. Implement har udgivet en model for mentorindsats til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. 

Hent modelbeskrivelsen her

Evalueringen følger op på den viden og de indsatser, der også er præsenteret i ADHD-handleplanen (rev. udg. 2017).

Hent ADHD-handleplanen her 


 
Hent publikationen

 

"Resulatresume af evaluering af tre projekter i Socialstyrelsens Forældreprogram"