National ADHD-handleplan

Socialstyrelsen2017

I den nationale ADHD-handleplan finder du pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område til mennesker med ADHD.

ADHD-handleplanen er primært målrettet kommunalpolitikere, kommunalchefer og andre centrale beslutningstagere i kommunen, men kan også være et nyttigt redskab for sagsbehandlere og fagpersoner i praksisfelterne.

ADHD-handleplanen indeholder både overordnede pejlemærker og anbefalinger for indsatsen og en række eksempler på konkrete socialfaglige indsatser, målrettet børn, unge og voksne.

Pejlemærkerne retter sig mod hele målgruppen, det vil sige alle borgere med ADHD. Borgerne er ikke direkte involveret på dette niveau, men mærker virkningen af pejlemærkerne i den måde, hvorpå de mødes og forstås i kommunens forvaltninger og tilbud.

Anbefalingerne bygger i deres grundantagelser på pejlemærkerne, og de udvalgte indsatser skal ses som eksempler på tiltag, der kan bringes i spil for at indfri de intentioner, der ligger i anbefalingerne.

Listen over relevante indsatser er ikke udtømmende, men er et udvalg af de indsatser, der p.t. er bedst dokumenteret. Socialstyrelsen har udvalgt indsatserne med henblik på god vidensbaseret praksis på området og for at inspirere kommunerne i den fortsatte udvikling af tilbud til målgruppen.

Formålet med ADHD-handleplanen er at lægge fundamentet for tilrettelæggelse og udvikling af kommunernes samlede sociale indsats til målgruppen, både på det strategiske og udførende niveau.


 
Hent publikationen

 

Forkortet udgave af ADHD-handleplanen

Bestil trykt udgave

Skriv i kommentarerne, hvis du har særlig ønsker

Har du kommentarer til din bestilling skriv her

Felter med (*) skal udfyldes