Model for mentorindsats til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD

Implement og Socialt Udviklingscenter SUS2018

Udgivelsen beskriver en model for mentorindsats. Målgruppen er unge, der er i alderen 12- 23 år og har en udadreagerende adfærd, herunder ADHD.

I forbindelse med satspuljeprojektet Forældreprogrammer, som blev gennemført i 2016-2017, udviklede og afprøvede Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS en mentormodel målrettet mentor- og støttekontaktpersonsordninger til unge med udadreagerede adfærd, herunder ADHD.

Modellen er udviklet, så den kan anvendes inden for alle lovmæssige og organisatoriske rammer (herunder SEL § 52, stk. 3, § 11, stk. 3, beskæftigelseslovgivningen og frivillige mentorer).

Målgruppen for den mentorindsats, som modellen henviser til, er børn og unge, der er i alderen 12-23 år og har en udadreagerende adfærd – herunder som følge af ADHD.

Modellen består af 15 konkrete anbefalinger til mentorindsatsen for unge med ADHD og ADHD-lignende adfærd. Anbefalingerne i modellen er ledsaget af eksempler fra praksis i de tre kommuner (Odsherred, Faaborg-Midtfyn og Næstved), der har arbejdet mest med modellen. Eksemplerne er udvalgt på baggrund af afprøvningskommunernes konkrete erfaringer med anbefalingerne.


 
Hent publikationen