Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats - Slutevaluering

Socialstyrelsen2018

Evalueringen beskriver resultaterne af afprøvningen af seks forskellige modeller for implementering af peer-støtte i den regionale og kommunale psykiatri.

Tre partnerskaber har tilsammen afprøvet seks forskellige modeller for peer-støtte i den regionale og kommunale psykiatri.
De tre partnerskaber er forankret i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Afprøvningerne er sket i regi af satspuljeprojektet "Forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser”. Projektet er afviklet i perioden 2014 - 2018. 

I evalueringsrapporten kan du læse mere om resultaterne af indsatserne i de seks modeller, hvor mennesker med egne erfaringer fra regional og kommunal psykiatri fungerer som peer-støttegivere på blandt andet sengeafsnit og botilbud. Samlet set aktiverer peer-støtten nogle veje til recovery og rehabilitering, som fagfolk i de professionelle støttesystemer ikke har umiddelbar adgang til.

Erfaringerne fra afprøvningerne er desuden, at de borgere og patienter, som modtager peer-støtte, oplever et forbedret socialt netværk, større forbundethed, mindre stigmatisering og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder.
Peer-støttegiverne oplever en tilsvarende af-stigmatisering i forhold til deres psykiske vanskeligheder samt et generelt løft i kompetencer - særligt i forhold til arbejdsmarkedet.

Organisationerne, som anvender peer-støttegivere, oplever at den recovery-understøttende kultur på arbejdspladsen styrkes, samt at der er en øget forståelse for borgerens perspektiv og mindre skelsætning mellem borgere og behandlingssystem.
Erfaringerne er også, at ledelsesmæssig opbakning er afgørende for implementeringen af peer-støtten, samt at det er vigtigt, at ledelse og medarbejdere rustes fagligt og får et kompetenceløft forud for arbejdet med peer-støtten.

Se også inspirationsguiden og modelkataloget:

Link til inspirationsguide 

Link til modelkatalog 


 
Hent publikationen