Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område - En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte

Socialstyrelsen2016

I denne inspirationsguide kan du læse om nogle af de overvejelser, det er nyttigt at gøre sig, hvis man vil skabe vellykket peer-støtte i professionelle tilbud. Du kan også finde gode råd og konkrete redskaber til udvikling og implementering af peer-støtte.

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen igangsatte Socialstyrelsen med midler fra satspuljen 2014 udvikling og afprøvning af modeller for peer-støtte.

Tre partnerskaber har tilsammen afprøvet seks forskellige modeller, hvor mennesker med egne erfaringer fra regional og kommunal psykiatri har været peer-støttegivere på blandt andet sengeafsnit og botilbud.

Forskning understøtter, at ansættelse af mennesker, der selv har oplevet psykiske vanskeligheder, kan være en god idé. Det er også erfaringen i initiativet 'Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats'. Gevinsterne opstår dog ikke af sig selv, blot man ansætter en eller flere peer-støttegivere. En vellykket integration af peer-støttegivere kræver et grundigt og vedvarende arbejde med at forberede og udvikle organisationen og kulturen i det enkelte tilbud.

I denne inspirationsguide kan du læse om nogle af de overvejelser, det er nyttigt at gøre sig, hvis man vil skabe vellykket peer-støtte. Du finder ogs gode råd og konkrete redskaber til udvikling og implementering af peer-støtte.
Publikationen er en relancering af Socialstyrelsens inspirationsguide om peer-støtte fra 2016, ’Peer-støtte på det psykosociale og psykiatriske område – En inspirationsguide til udvikling og implementering af peer-støtte’.

Guiden er blevet til under puljen 'Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats'. Guiden bygger primært på international forskning og erfaring med at implementere peer-støtte.

Se også evalueringsrapporten fra partnerskabernes afprøvning og modelkataloget om peer-støtte:

Link til evalueringsrapport 

Link til modelkatalog 


 
Hent publikationen