Erfaringsopsamling i forbindelse med puljen til fremme af samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer

Rambøll2018

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. til det samlede initiativ ’Tidlig Indsats – Livslang Effekt’. Initiativet indeholdte bl.a. ’Puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer’. Med denne pulje fik otte projekter mellem kommuner og NGO’er tildelt midler til at samarbejde om indsatser til børn og unge, som er udsatte eller i risiko for at blive det.

Rambøll Management Consulting (Rambøll) havde under projektforløbet, der varede fra 2014 til 2017, ansvar for at yde processtøtte og rådgivning til de otte samarbejdsprojekter, der omfattede både individuelle-, gruppe- og familierelaterede indsatser.

I den afsluttende erfaringsopsamling samler Rambøll op på centrale erfaringer og resultater på tværs af de otte projekter. Erfaringsopsamlingen har særligt fokus på at afdække hvilke resultater, der er skabt for børn og unge, som har modtaget en indsats. Derudover har opsamlingen fokus på at afdække centrale organisatoriske gevinster samt drivkræfter og barrierer, når kommuner og NGO’er samarbejder om en social indsats til børn og unge.

Centrale erfaringer og resultater

  1. Resultaterne viser, at børnene og de unge gennemsnitligt set har oplevet en positiv udvikling på alle de målte dimensioner, når deres situation før indsatsen sammenholdes med deres situation efter.
  2. Resultaterne viser, at et samarbejde mellem kommuner og NGO’er kan; bidrage til at udvide den samlede tilbudsvifte til børn og unge; skabe merværdi i indsatsen til børn og unge, da det kan fremme den tidlige opsporing og rekruttering; skabe øget værdi i udførelsen af en indsats til børn og unge samt styrke indsatsen til børn og unge, som er udsatte, ved at bidrage til en styrket brobygning.
  3. Resultaterne viser, at der er en række opmærksomhedspunkter i den indledende fase, når et samarbejde mellem en kommune og en NGO etableres. Forhold såsom gode relationer mellem kommune og NGO, løbende kommunikation og vidensdeling med centrale aktører samt støttende lederskab er afgørende for, hvorvidt der kan skabes en effektiv indsats for målgruppen.

Indsatsbeskrivelser og værktøjer

Du kan frit hente og benytte nedenstående bilag til publikationen. Det drejer sig om indsatsbeskrivelser, samarbejdsproduktskatalog (vedr. samarbejdet mellem kommuner og NGO’er) og værktøjer.


 
Hent publikationen

 

 

Indsatsbeskrivelse - Girltalk (pdf)

Indsatsbeskrivelse - KlubMove (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Nefos (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Når Cykelhjelm ikke er nok (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Powerkids (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Psykiatrifonden (pdf)

Indsatsbeskrivelse - Strøm (pdf)

Samarbejdsproduktkatalog (pdf)

Værktøj 1 - Samarbejdsaftale (pdf)

Værktøj 2 - Udvikling af fælles forandringsteori (pdf)

Værktøj 3 - Strategi for dokumentation og datadrevet praksis (pdf)

Værktøj 4 - Udvikling af data- og vidensdelingsmodel (pdf) 

Værktøj 5 - Skabelon til implementeringsplan (pdf)

Værktøj 6 - Refleksionsdage og mødeguide (pdf)