Vidensdokument, Social Færdighedstræning

Defactum2017

Ni kommuner har i årene 2014 – 2016 afprøvet metoden Social Færdighedstræning som gruppetilbud i forhold til borgere med svære psykiske lidelser. Vidensdokumentet beskriver metoden, resultaterne og de erfaringer med implementeringen, som kommunerne har opnået.

Ni kommuner har i perioden 2014 – 2016 afprøvet metoden Social Færdighedstræning (SFT) i regi af initiativet ”Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser”.  Vidensdokumentet beskriver SFT som metoden er afprøvet i projektet.

I Social Færdighedstræning støttes borgeren til at blive mere selvhjulpen fx i forhold til at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og til at opdage tidlige tegn på psykose.

Vidensdokumentet beskriver den viden om SFT, som projekterne har opnået og kommer omkring følgende:

  • Metode
  • Målgruppe
  • Resultater
  • Implementering
  • Økonomi

Vidensdokumentet opsummerer viden og resultater fra en evalueringsrapport og en metode- og implementeringsguide, som beskriver tilgangen og erfaringerne mere uddybende.

Vidensdokumentet henvender sig primært til ledere og medarbejdere fra kommuner, hvor man overvejer at indføre SFT, og hvor man har brug for et hurtigt overblik af metodens indhold og omfang.

Vidensdokumentet er udarbejdet af Defactum for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen

 

Evaluering, Social Færdighedstræning

Metode- og implementeringsguide, Social Færdighedstræning