Metode- og implementeringsguide, Social færdighedstræning

Defactum2017

Metode- og implementeringsguiden beskriver metoden Social færdighedstræning som gruppetilbud. Tilgangen har været afprøvet i ni kommuner i perioden 2014 – 2016 i forhold til borgere med svære psykiske lidelser.

Ni kommuner landet over har i perioden 2014 – 2016 afprøvet metoden Social færdighedstræning (SFT) i forhold til borgere med svære psykiske lidelser i regi af initiativet ”Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser”.

I Social færdighedstræning støttes borgeren til at blive mere selvhjulpen fx i forhold til at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og til at opdage tidlige tegn på psykose.

Metode- og implementeringsguiden er anvendelsesorienteret og beskriver rammerne for metodeafprøvningen af SFT. Guiden indeholder desuden en kort beskrivelse af metodeafprøvningens hovedresultater samt en beskrivelse af metoden. Guiden indeholder endvidere en implementeringsguide.

Der findes forskelligt supplerende materiale til guiden vedrørende kompetenceudvikling og udførelsen af SFT. Materialet beskrives kort i afsnit 2, hvor der også findes link til materialet. 

Metode- og implementeringsguiden henvender sig til aktører, som overvejer eller skal i gang med at implementere SFT som et tilbud.

Guiden er udarbejdet af Defactum for Socialstyrelsen.

Der er i forbindelse med projektet også udarbejdet en evaluering og et vidensdokument.


 
Hent publikationen

 

Evaluering, Social færdighedstræning (pdf)

Vidensdokument, Social færdighedstræning (pdf)