Vidensdokument, Åben Dialog

Defactum2017

Fem kommuner har i årene 2014 - 2016 afprøvet tilgangen Åben Dialog i forhold til borgere med svære psykiske lidelser. Vidensdokumentet beskriver Åben Dialog, afprøvningens resultater og de erfaringer med implementeringen, som kommunerne har opnået.

Tilgangen Åben Dialog (ÅD) har via initiativet ”Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser” været afprøvet i fem kommuner landet over. Vidensdokumentet beskriver ÅD som tilgangen er afprøvet i projektet.

ÅD er en netværksorienteret, tværsektoriel tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og netværk i forhold til borgerens situation. Tankegangen bag ÅD er, at forandringer og løsninger ikke opstår indeni den enkelte, men gennem netværket og ændrede måder at tale sammen på, hvilket muligøre en ny forståelse – som kan afføde forandringer.

Vidensdokumentet beskriver den viden om ÅD, som projekterne har opnået og kommer omkring følgende:
• Metode
• Målgruppe
• Resultater
• Implementering
• Økonomi

Vidensdokumentet opsummerer viden og resultater fra en evalueringsrapport og en metode- og implementeringsguide, som beskriver tilgangen og erfaringerne mere uddybende.

Dokumentet henvender sig primært til ledere og medarbejdere i kommuner, hvor man overvejer at indføre ÅD, og hvor man har brug for et hurtigt overblik af metodens indhold og omfang.

Vidensdokumentet er udarbejdet af Defactum for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen

 

Evaluering, Åben Dialog (pdf) 

Metode- og implementeringsguide, Åben Dialog (pdf)