Metode- og implementeringsguide, Åben Dialog

Defactum2017

Metode- og implementeringsguiden beskriver tilgangen Åben Dialog i forhold til borgere med svære psykiske lidelser. Tilgangen har været afprøvet i fem danske kommuner i perioden 2014 – 2016.

Fem kommuner landet over har afprøvet tilgangen Åben Dialog (ÅD) i forhold til borgere med svære psykiske lidelser. Afprøvningen er foregået i perioden 2014-2016 og er muliggjort gennem initiativet ”Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser”.

ÅD er en netværksorienteret, tværsektoriel tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og netværk i forhold til borgerens situation. Tankegangen bag ÅD er, at forandringer og løsninger ikke opstår indeni den enkelte, men gennem netværket og ændrede måder at tale sammen på, hvilket muligøre en ny forståelse – som kan afføde forandringer.

Metode- og implementeringsguiden er anvendelsesorienteret og beskriver rammerne for metodeafprøvningen af ÅD. Guiden indeholder desuden en kort beskrivelse af metodeafprøvningens hovedresultater. Endelig indeholder guiden en beskrivelse af ÅD som tilgang og en implementeringsguide.

Der findes forskelligt supplerende materiale til guiden vedrørende kompetenceudvikling og udførelsen af ÅD. Materialet beskrives kort i afsnit 2, hvor der også findes link til materialet.

Metode- og implementeringsguiden henvender sig til aktører, som overvejer eller skal i gang med at implementere ÅD som et tilbud.

Guiden er udarbejdet af Defactum for Socialstyrelsen.

Der er i forbindelse med projektet også udarbejdet en evaluering og et vidensdokument.


 
Hent publikationen

 

Evaluering, Åben Dialog (pdf)

Vidensdokument, Åben Dialog (pdf)