Implementeringsguide. Erfaringer med implementering af Familiens Hus i Esbjerg og Høje-Taastrup

Socialstyrelsen2016

Publikationen beskriver erfaringerne med at organisere og implementere Familiens Hus, et ambulant og helhedsorienteret tilbud til unge mødre. Udgivelsen præsenterer indsatsens kerneprincipper, aktiviteter og organisering.

Guiden er udarbejdet som inspiration til kommuner, der overvejer eller står overfor at etablere Familiens Hus eller et lignende tilbud. Familiens Hus er et ambulant og helhedsorienteret tilbud til gravide og mødre under 26 år.

Udgivelsen beskriver, hvordan Familiens Hus organiseres og drives som partnerskab mellem Mødehjælpen og hhv. Esbjerg og Høje-Taastrup Kommuner. Der redegøres for centrale aktiviteter og opmærksomhedspunkter i implementeringens to faser, forberedelsen og driftsfasen. Der gives også anbefalinger til fokusområder og tiltag, som kan adressere de forskellige udfordringer, der kan være undervejs.

Guiden er baseret på kvalitative interviews med ledere, medarbejdere og brugere fra to familiehuse samt diverse skriftlige dokumenter og statusrapporter, der løbende er blevet udarbejdet af lederne i de to huse i projektperioden.


 
Hent publikationen