Metodemanual for Åben Dialog

Socialstyrelsen2014

Dette er anden del i manualen for Åben Dialog, som indeholder konkrete og handlingsanvisende bud på, hvordan processen i et Åben Dialog-forløb kan tilrettelægges og organiseres.

Denne manual giver en klar ramme og struktur for, hvordan du som fagprofessionel kan strukturere og organisere en Åben Dialog-proces i samarbejde med borgeren. Det er dog helt afgørende at denne manual ikke står alene som grundlag for at arbejde med Åben Dialog-tilgangen. Det er en forudsætning for at anvende manualen, at du også har gennemgået et kursusforløb i Åben Dialog.

Manualen er bygget op efter følgende fem faser: I) Opstart og første kontakt med borgeren, II) Netværkskortlægning, III) Planlægning før netværksmøder, IV) Netværksmøde og V) Afslutning. Hensigten med denne opdeling har været at identificere de faser, som er gennemgående for processen på tværs af forskellige forløb. Helt konkret er der i metodemanualen opstillet nogle retningslinjer – understøttet af tjeklister, hjælpespørgsmål og redskaber – for den proces, netværksteamet og borgerne sammen indgår i gennem et Åbent Dialog-forløb.


 
Hent publikationen

 

Nedenfor finder du link til den første del af metodemanualen.

Udgivelse: Del  I - Metodebeskrivelse for Åben Dialog